Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2013

dontpanichoney
dontpanichoney
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viasufrimiento sufrimiento
Sponsored post
feedback2020-admin
dontpanichoney
8582 b477 390
Reposted fromflesz flesz viasufrimiento sufrimiento
dontpanichoney
Rzuć wszystko i rzuć się na mnie.
Reposted fromparafina parafina viasufrimiento sufrimiento
8901 8bd8 390
Reposted fromdeviate deviate viasufrimiento sufrimiento
dontpanichoney
7498 ff4a 390
8235 7e15 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaunspokenthought unspokenthought
dontpanichoney
nieprzespana noc.
nie-przez-Pana.
absolutnie.
— znalezione
Reposted fromnihuhu nihuhu viaCryMeARiver CryMeARiver

November 17 2013

dontpanichoney
Poszedłem na górkę, z której zawsze zjeżdżaliśmy na sankach. Było tam pełno dzieci. Patrzyłem, jak zjeżdżają, robiąc skoki i ścigając się. I pomyślałem sobie, że te wszystkie małe dzieci kiedyś dorosną. Że kiedyś będą robiły to, co my robimy teraz. Że kiedyś kogoś pocałują. Ale teraz zjeżdżają na sankach. To byłoby cudowne, gdyby można było tylko zjeżdżać na sankach , ale niestety nie da się.
— Chbosky
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viaunusual unusual
dontpanichoney
Every girl wants a bad boy who will be good just for her.
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianotforgetme notforgetme
dontpanichoney
9498 5109 390
Reposted frommaive maive viawerkacholerka werkacholerka
dontpanichoney
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo...
— Martyna Wojciechowska - ' Zapiski (pod)różne '
dontpanichoney
7484 b79d 390
don't cry
dontpanichoney
0808 44d4 390
Reposted fromtudu tudu viaveronica-o veronica-o
dontpanichoney
to dotyczy
kwestii poruszonych
między nami
ja przepraszam że zapytam
czy pan wolny?
zabiegany czy szczęśliwy?
w kwestiach spornych 
uczuciowy czy złośliwy?
dontpanichoney

możezaproponujęponownespotkanie

tak jakoś ponuro
może trochę bardziej smutno
kawa reanimacji 
ciała 
sprzyja
dusza pusta
taka pusta
uleciała
do nieba dawno 
już
ciałodociała
ciało jak nie moje
w rękach twoich
plastyczne
ustadoust
usta
wrażliwe
krawędzie ostre
jak nóż
jestem 
w gruzach
chyba legnę tu
trochę sie na porozpadam
halo
jestem tu
halo
na dnie tu
dontpanichoney

mów mi tak znowu i nigdy nie przestawaj

maleńka. maleńka. maleńka. ma-leń-ka

pewien nieznajomy (a może już trochę bardziej znajomy)

w koszulce netsów z kawą w ręku, bo piątek, bo rano, 
bo chodź w moje ramiona ciepłe i drżące

-dobrzeżetutegoniezobaczysz
trochęsięwywnętrzampublicznie
trochęCięniemogęzapomnieć-
dontpanichoney
ŻYJĘ WIĘC JESTEM SMUTNY
Reposted fromidzsobie idzsobie vianiewychamowanee niewychamowanee
dontpanichoney
  Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Ulisses z Bagdadu
Reposted fromIriss Iriss viaRecklessKid RecklessKid
1977 09bf 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viayoungblood youngblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...