Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2014

dontpanichoney
8804 3f96 390
Reposted fromnyaako nyaako viaMrsDarkness MrsDarkness

December 08 2013

6820 70b5 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamalinowowa malinowowa
Sponsored post
soup-sponsored
dontpanichoney
0126 81c4 390
Reposted fromrisky risky viamalinowowa malinowowa

December 03 2013

dontpanichoney
dontpanichoney
Reposted fromaura-lunaris aura-lunaris
dontpanichoney
1057 f02d 390
President JF. Kennedy & Marilyn Monroe
Reposted fromfeels feels viatoolong toolong
dontpanichoney
Naprawdę nie powinieneś mówić 'kocham Cię', jeśli nie jesteś pewien tego uczucia. Ale jeśli jesteś pewien, powinieneś to mówicz często. Ludzie zapominają...
Reposted fromnotthesame notthesame viatoolong toolong

December 01 2013

dontpanichoney
I cry but I fell so free now

November 28 2013

dontpanichoney
Bo chyba jestem szczęśliwa, tak, jestem cholerną szczęściarą, ale wciąż jakiś drobiazg wymyka mi się z rąk. 
dontpanichoney
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viasufrimiento sufrimiento
dontpanichoney
1166 6461 390
Reposted fromblubra blubra viaveronica-o veronica-o
dontpanichoney
4175 0a66 390
Reposted fromflesz flesz viaveronica-o veronica-o
dontpanichoney
2040 6464 390
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
dontpanichoney
2245 1082 390
Reposted fromyoungblood youngblood
dontpanichoney
2162 2a20 390
Reposted fromfeels feels viasmutnazupa smutnazupa

November 25 2013

dontpanichoney
7970 125c 390

November 21 2013

dontpanichoney
świat jest zbyt wielki, miłość niebezpieczna
                                                                 -dosnuutulmnie
dontpanichoney

the dumplings

Słodko- słony cios, zadany w brzuch.
Przez żołądek do serca, czekoladowa śmierć
dontpanichoney
tam stoi pociąg do mnie do domu !

November 20 2013

dontpanichoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...